Hoe wordt de arbeidsongeschiktheid voor de WIA uitkering bepaald?

ls u na twee jaar ziekte niet meer of niet volledig kunt werken dan krijgt u een keuring van het UWV. De UWV arts en arbeidsdeskundige bepalen uw arbeidsongeschiktheid.  De arts bepaalt hoeveel uur u nog kunt werken en wat voor werk u nog kunt doen. De artsen bepalen aan de hand van uw loonverlies uw arbeidsongeschiktheid. Indien uw loonverlies valt tussen de 35% en de 80% dan valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA.) Als u 100% arbeidsongeschikt bent valt u onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

 

directbezwaarmaken

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden