Mijn aanvraag voor een Ziektewetuitkering is afgewezen, wat nu ?

De aanvraag voor een Ziektewetuitkering is een besluit. Tegen een besluit van het UWV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar moet opgesteld worden in een bezwaarschrift. In het bezwaarschrift staan redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV.  De advocaat zal in overleg met u gronden aangeven om de beslissing in uw voordeel te nemen.

Het bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend. Na dit termijn wordt het besluit van de UWV definitief.

Is uw aanvraag voor een Ziektewetuitkering afgewezen? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

directbezwaarmaken

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden