Wat is een Ziektewetuitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering als u door ziekte niet meer kunt werken en geen aanspraak kunt maken op loondoorbetaling door uw werkgever. Als u geen werkgever heeft kunt u zich vrijwillig laten verzekeren voor de Ziektewet. In dat geval bent u verzekerd voor ziekte en komt u in aanmerking voor een Ziektewetuitkering.

directbezwaarmaken

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden